วิธีขออโหสิกรรม ถอนคำสาบานที่เคยผูกกันไว้

วิธีขออโหสิกรรม ถอนคำสาบานที่เคยผูกกันไว้

โลกใบนี้ไม่มีความบังเอิญ เพราะคนเรานั้นเกิดมาหลายภพหลายชาติ ทำให้บางทีทำไมรู้สึกถูกชะตากับคนนี้ หรือสำหรับบางคนแค่เห็นหน้าก็เกลียดแล้ว ซึ่งอาจมีความผูกพันกันมาแต่ก่อนแล้วในอดีต

แต่ละคนมีเจ้ากรรมนายเวรที่แตกต่างกัน ควรสวดขอขมาเพื่อลดและปลดหนี้กรรมให้น้อยลง ไม่ว่าชาตินี้หรือชาติก่อนๆ โดยเฉพาะกับคนรัก ที่ทางพุทธศาสนากล่าวไว้ว่า เป็นเพราะเราต่างเคยทำบุญทำกรรมร่วมกันมาก่อน

เพราะฉะนั้นเมื่อจะร้างราเลิกแล้วต่อกัน ก็สมควรที่จะให้อภัยและอโหสิกรรมกันเสีย เพื่อไม่ให้คำสัญญาที่เคยผูกมัดกันไว้ เช่น “จะเป็นคู่กันทุกชาติไป” นั้นผูกทั้งตัวเราและตัวเขาให้มาพบกันอีก เช่นนั้น ควรหมั่นอธิษฐานดังต่อไปนี้ เพื่อเป็นการอโหสิกรรมกันไป

อธิษฐานหน้าพระพุทธรูป หรือสวดก่อนนอนจะดีมาก

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต.

หากข้าพเจ้าจงใจหรือประมาทพลาดพลั้ง ล่วงเกินบิดา-มารดา ครูบาอาจารย์ พระพุทธ พระธรรม พระอริยสงฆ์ ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย รวมถึงผู้มีพระคุณและเจ้ากรรมนายเวร จะด้วยกาย วาจา ใจ ก็ดี ขอได้โปรดอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าด้วย

ข้าพเจ้าขอถอนคำอธิษฐาน คำสาบาน ที่จะติดตามคู่ครองในอดีต ขอให้ต่างผ่ายต่างเป็นอิสระต่อกัน หากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างกรรมกับข้าพเจ้า ไม่ว่าจะชาติใดภพใดก็ตาม ข้าพเจ้ายินดีอโหสิกรรมให้ ขอถอนความพยาบาท ความอาฆาต และคำสาปแช่งในทุกชาติทุกภพ

ข้าพเจ้าจะประพฤติตนในทางที่ถูก ที่ชอบ ที่ควร ขอบุญบารมีในอดีตกาลที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน จงส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัวตลอดจนบริวารที่เกี่ยวข้อง มีความสว่างทั้งทางโลก และทางธรรม ตั้งแต่บัดนี้ ตราบเข้าสู่พระนิพพาน เทอญ

บทสวดมนต์นี้จะช่วยส่งผลให้ท่านเร็วหรือช้า ขึ้นอยู่กับบุญกุศลบารมีที่ท่านมีอยู่ หากท่านเป็นคนดี คิดดี พูดดี ทำดี รักษาศีล 5 เป็นประจำ ชีวิตของท่านไม่มีวันตกต่ำแน่นอน

การส่งต่อบทความดีๆ ก็คือทานบารมีอย่างหนึ่งครับ

ที่มา rowwadee