หากลดบางอย่าง ให้น้อยลง เราจะได้หลายสิ่งกลับมา มากขึ้น

หากลดบางอย่าง ให้น้อยลง เราจะได้หลายสิ่งกลับมา มากขึ้น

ลดความโกรธให้น้อยลง เราได้สติกลับมามากขึ้น

คิดถึงคนที่เรารักให้น้อยลง เราจะเข้าใจคนที่เรารักได้มากขึ้น

รักตัวเราเองให้น้อยลง คนอื่นรักเรามากขึ้น

พูดให้ร้ายคนอื่นให้น้อยลง จะมีคนพูดถึงเราในแง่ดีมากขึ้น

แสดงความฉลาดให้น้อยลง เราจะได้ความรู้เพิ่มมากขึ้น

ออกนอกบ้านให้น้อยลง เราได้ความอบอุ่นในครอบครัวมากขึ้น

นอนให้น้อยลง เราจะทำหลายอย่างได้มากขึ้น

วิ่งให้ช้าลง แล้วจะมองเห็นคนมากขึ้น

เชื่อให้น้อยลง จะมีเหตุผลมากขึ้น

ลดทิฐิให้น้อยลง หัวใจจะกว้างใหญ่มากขึ้น

ก้มหน้าให้น้อยลง เรามองเห็นได้ไกลขึ้น

ทะเลาะกับเด็กให้น้อยลง เราโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น

ทะเลาะกับผู้ใหญ่ให้น้อยลง เราได้รับการเอ็นดูมากขึ้น

ที่มา story2you.com