อยู่กับปัจจุบัน ใช้ชีวิตง่ายๆ แต่สุขใจ

อยู่กับปัจจุบัน ใช้ชีวิตง่ายๆ แต่สุขใจ

 1. จงมีชีวิตอยู่ด้วยความรัก

รักโดยไม่หวังผล แล้วคุณจะไม่ต้องพบกับคำว่าผิดหวัง ความแค้น ความเสียใจ อย่างที่ผ่านมา

2. จงมีชีวิตอยู่ด้วยการให้อภัย

แล้วคุณจะพบว่า คุณมีจิตใจที่แจ่มใสตลอดเวลา ไม่ปวดร้าวกับอดีตใดๆ

3. จงมีชีวิตอยู่ด้วยการรู้จักตนเอง มากกว่ารู้จักผู้อื่น

แล้วคุณจะพบว่า ทุกสิ่งที่เกิดขึ้น ล้วนแต่แก้ไขได้ด้วยตัวเราทั้งสิ้น

4. จงมีชีวิตอยู่อย่างพอเพียง

แล้วคุณจะพบว่า คุณไม่ต้องเหน็ดเหนื่อย เกินความจำเป็น ด้วยความอยาก และความโลภ

5. จงมีชีวิตอยู่กับความจริง

แล้วคุณจะพบว่า ใจของคุณได้รับการปล่อยวางอย่างแท้จริง โดยไม่คาดหวังกับสิ่งใดจนเกินไป

6. จงมีชีวิตอยู่อย่างผู้ให้ มากกว่าการเป็นผู้รับ

แล้วคุณจะพบกับ ความสุขลึกๆ ที่เป็นยาอายุวัฒนะจากการให้นั่นเอง

7. จงมีชีวิตอยู่อย่างมีศีล สมาธิ ปัญญา

แล้วคุณจะพบกับ คุณค่าของชีวิต ที่มีแต่คำว่า สะอาด สว่าง สงบ

8. จงมีชีวิตอยู่กับปัจจุบัน

อดีตคือประสบการณ์ อนาคตยังมาไม่ถึง ฉะนั้นทำวันนี้ให้ดีที่สุด แล้วคุณจะพบว่า ชีวิตจะดีขึ้นและมีความสุขมากขึ้น กว่าที่ผ่านมาอย่างเห็นได้ชัด

9. จงมีชีวิตอยู่ด้วยการสะสมความดีและบุญกุศลให้มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

แล้วคุณจะพบว่า ชีวิตของคุณมีตัวช่วยอยู่ตลอดเวลา

ที่มา verrysmilejung.com